30 ביוני 2014

סימן המדידה בדרך חברון

סימן מדידה שנחקק על ידי משלחת המיפוי הבריטית בשנת 1864.

סימן המדידה ברחוב יפו

סימן מדידה שנחקק על ידי משלחת המיפוי הבריטית בשנות השלושים של המאה ה-20.

סימן המדידה על שער לשכת הבריאות

סימן מדידה שנחקק על ידי משלחת המיפוי הבריטית בשנות השלושים של המאה ה-20.

סימן המדידה ברחוב המלך ג'ורג'

סימן מדידה שנחקק על ידי משלחת המיפוי הבריטית בשנות השלושים של המאה ה-20.

29 ביוני 2014

סימן המדידה על בית המוסדות הלאומיים

סימן מדידה שנחקק על ידי משלחת המיפוי הבריטית בשנות השלושים של המאה ה-20.

סימן המדידה מול כיכר פריז

סימן מדידה שנחקק על ידי משלחת המיפוי הבריטית בשנות השלושים של המאה ה-20.
סימן המדידה ברחוב דוד המלך

סימן מדידה שנחקק על ידי משלחת המיפוי הבריטית בשנות השלושים של המאה ה-20.
סימן המדידה על גדר מגרש הרוסים

סימן מדידה שנחקק על ידי משלחת המיפוי הבריטית בשנות השלושים של המאה ה-20.