14 באוק׳ 2010

מערבל השוקולד

מוצג מעניין משרידי בית החרושת "עלית" מוצג לראווה בגינה ציבורית בכניסה המערבית לרמת גן.


חבורת מעבר

תמונת אתר ההתיישבות הראשון של בני חבורת "מעבר", אשר הקימו את קיבוץ גבעת השלושה.