25 במרץ 2011

חזית מלון המלכים, ירושלים

כיכר פריז בירושלים ולצידה מלון המלכים.


מלון שרתון, תל אביב

צילום אוויר של צפון תל אביב ובמרכזו מלון שרתון.

מלון דבורה, תל אביב

צילום של מלון דבורה בתל אביב.
מלון אמבסדור, ירושלים

מלון אמבסדור בירושלים בחלק הירדני של העיר.
מלון המלך דוד, ירושלים

מלון המלך דוד בירושלים.


מלון המלכים, ירושלים


מלון המלכים וסביבתו בירושלים.