7 במאי 2015

אחוזת מזרעה - תחריט הסירות


על טיח אחד הקירות בחצר אחוזת מזרעה חקוקות מספר סירות מפרש.

אחוזת מזרעה – הגנים


אחוזת מזרעה, הנחשבת כאתר קדוש לבני הדת הבהאית, מוקפת בגנים יפים ומטופחים.  

אחוזת מזרעה - אמת המים


בחצר הבית המכונה בשם "אחוזת מזרעה" 
עובר תוואי אמת המים שהוקמה בשנת 1815 על ידי מושל עכו.

6 במאי 2015

אחוזת מזרעה


בית האחוזה הניצב מדרום לקיבוץ עברון שימש במאה ה-19 את נביא הדת הבהאית. 

בית הקולונל


בבית האחוזה ששימש במאה ה-19 
את נביא הדת הבהאית עברו להתגורר בתקופת המנדט הבריטי "הקולונל" אנגוס ג'ון מקניל ורעייתו ליליאן ווהן ברון.