8 בינו׳ 2012

בריכת ישראל

איור צבעוני של בריכת ישראל מצפון להר הבית.


התפוז הנוזלי

המותג "תפוזי יפו" משמש לייצוג מיץ פירות הדר.
תפוזי הלורד

נוף העיר יפו מוצג על תווית אריזה של תפוזים.


כיצד אוכלים אשכולית?

נייר אריזה לפרי הדר עם הצעה לדרך בה ניתן ליהנות מאכילת אשכולית.כרטיס הגרלה – בית ספר מקצועי "עמל", נהריה

תמונת בית ספר שהוקם בסיוע מפעל הפיס על כרטיס הגרלה.