11 בנוב׳ 2012

לזכר חני רוזנבאום

שלט הנצחה פרטי מעלה את זכרה של תושבת העיר תל אביב.

בית הצייר מיכאל ארגוב

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריו של הצייר מיכאל ארגוב.

בית משפחת קדמן

שלט של המועצה לשימור אתרים מציין את המקום בו עמד בית משפחת קדמן.

בית סימא

שלט צנוע בכניסה לבית מגורים מנציח את בוני הבית.

פסל רחוב – יונה לבנה על עץ

פסל מתכת הוצב על המדרכה למרגלות המבנה.

נכון ליום 8 במאי 2017 הפסל אינו קיים עוד במקום.
תחנת הקשר של האצ"ל

המבנה בו שכנה בתקופה מסוימת תחנת הקשר והמעבדה של האצ"ל.