1 במרץ 2011

בית השחקן רפאל קלצ'קין

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריו של השחקן רפאל קלצ'קין.
בית השחקן אהרון מסקין

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריו של השחקן אהרון מסקין.
בית השחקנית פני ליוביץ'

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריה של השחקנית פני ליוביץ'.
בית השחקנית תמימה יודלביץ

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריה של השחקנית תמימה יודלביץ'.בית השחקנית חנהלה הנדלר

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריה של השחקנית חנהל'ה הנדלר.
בית הבמאי צבי פרידלנד

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריו של הבמאי צבי פרידלנד.בית דוקטור משה פלדנקרייז

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריו של ד"ר משה פלדנקרייז.בית הכנסת של רחובות

בית הכנסת של המושבה רחובות.
בית האמנית גרטרוד קראוס

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריה של הרקדנית גרטרוד קראוס.בית האלוף יוסף אבידר

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריו של האלוף יוסף אבידר.

בית הסופרת ימימה אבידר טשרנוביץ

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריה של הסופרת ימימה אבידר טשרנוביץ.

בית השחקנית דבורה קסטלניץ

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריה של השחקנית דבורה קסטלניץ.

בית השחקן זאב ברבן

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריו של השחקן זאב ברבן.

בית השחקנית לאה דגנית

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריה של השחקנית לאה דגנית.

בית הבמאי משה הלוי

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריו של הבמאי משה הלוי.

מלון מוריה, אילת

תמונה של מלון מוריה באילת על נייר משרדי של המלון.

מלון בריסטול, תל אביב

נייר משרדי של מלון בריסטול בתל אביב.

מלון שלמה המלך, נתניה

סמל מלון המלך שלמה בנתניה על מפית של המלון.גבעת יפו

מבט מן הים לעבר העיר העתיקה של יפו.

קבר רבי מאיר בעל הנס

צילום של קבר רבי מאיר בעל הנס בשלהי המאה התשע עשרה.