9 בפבר׳ 2014

בית השחקן אבנר חזקיהו

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריו של השחקן אבנר חזקיהו.

בית המלחין סשה ארגוב

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריו של המלחין סשה ארגוב.

בית הסופר אשר ברש

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריו של הסופר אשר ברש.

בית הסופר יעקב שבתאי

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריו של הסופר יעקב שבתאי.

בית השחקן שבתאי קונורטי

שלט פרטי מציין את הבית בו התגורר השחקן שבתאי קונורטי.המטה הראשי של האצ"ל

שלט המציין את האתר בו שכנה בתקופה מסוימת המפקדה של האצ"ל.מפקדת האצ"ל

שלט המציין את האתר בו שכנה בתקופה מסוימת המפקדה של האצ"ל.