13 במאי 2017

בית השחקנית שושנה דואר

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריה של השחקנית שושנה דואר.

בית הצייר צבי שור

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריו של הצייר צבי שור.


בית האמן דודו גבע

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריו של האמן דודו גבע.

בית השחקן יהודה פוקס

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריו של השחקן יהודה פוקס.

בית הזמר אריק לביא

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריו של הזמר אריק לביא.
שכונת קרית מאיר

שלט המותקן על אחד הבתים ברחוב מאנה מציג את שמה של השכונה.