11 במרץ 2011

הר הזיתים

מורדות הר הזיתים בשלהי המאה התשע עשרה.
גן סיפור – המפוזר מכפר אז"ר

שורת המתקנים בגן הסיפור ממחישים את עולמו המוזר של המפוזר מכפר אז"ר.


גן סיפור – שפת הסימנים של נועה

פסלי הצמות המרשימים מייצגים את השיטה שאימצה נועה כדרך לזכור את ימי השבוע.


גן סיפור – שני חתולים על ספסל אחד

גן סיפור המציג בעזרת פסלים קטנים את יחסי הגומלין בין שני חתולים.
האתר של בית הנוטרים בחולון

האתר בו ניצב בעבר מבנה שמירה ששירת את מגיני המקום בתקופת מאורעות 36 ובתקופת מלחמת העצמאות.