11 בינו׳ 2011

מלון גנוסר טבריה

צילום של מלון גנוסר בטבריה.
חדר האוכל של מלון גנוסר טבריה

חדר האוכל של מלון גנוסר בטבריה.

הכניסה הראשית אל מלון גנוסר טבריה

הכניסה הראשית אל מלון גנוסר בטבריה.

מלון גנוסר טבריה

מלון גינוסר בטבריה.

הפרנציסקאנים בכנסיית הקבר

מבנה הקבר שבכנסיית הקבר על גלויה של אנשי המסדר הפרנציסקני.