12 במרץ 2011

המכונות ביקב ראשון לציון

צילום של חדר הייצור ביקב ראשון לציון בשלהי המאה התשע עשרה.
חצר יקב ראשון לציון

צילום של חצר יקב ראשון לציון בשלהי המאה התשע עשרה.
פסל רחוב – דמעות של תקווה

פסל מתכת דמוי עץ משמש כאתר הנצחה לקורבנות הפיגוע בבניין הקהילה היהודית בבואנוס איירס.


פסל רחוב – נגן הקונטרבס

אחד מחמישה פסלי מוסיקאים המעטרים את רובע הקריה באשדוד.


פסל רחוב – נגן הסקסופון

אחד מחמישה פסלי מוסיקאים המעטרים את רובע הקריה באשדוד.


פסל רחוב – הנבלאית

אחד מחמישה פסלי מוסיקאים המעטרים את רובע הקריה באשדוד.


פסל רחוב – המנצח

אחד מחמישה פסלי מוסיקאים המעטרים את רובע הקריה באשדוד.


פסל רחוב – הכנרת

אחד מחמישה פסלי מוסיקאים המעטרים את רובע הקריה באשדוד.