20 במרץ 2011

השדות של פתח תקוה

שדות המושבה פתח תקוה בשלהי המאה התשע עשרה.
פסל רחוב – עוף החול

פסל מתכת גבוה המתנשא אל על בכניסה לעיר חולון.פסל רחוב – שעת כושר

פסל מתכת המקדם את נושא הכושר הגופני.פסל רחוב – הברית

פסל קינטי הניצב בלב מזרקה בכניסה הצפונית לעיר חולון.פינת הכושר על שם קובי בלה

שלט הנצחה לזכר קובי בלה שנספה בטרם עת.


עמדת העץ

מקומה של אחת העמדות שהגנה על חולון במלחמת העצמאות.