16 באוק׳ 2010

המיצדית מן התקופה הערבית הקדומה

מיצדית מן התקופה הערבית הקדומה ניצבת במרומי גבעה בדרום העיר אשדוד ומהווה שריד למערכת ההתרעה ששימשה את השלטון כנגד התקפה אפשרית.

זכרון יעקב

בתי המושבה זכרון יעקב בתמונה מראשית המאה העשרים.המושבה רחובות

צילום צבוע של בתי המושבה רחובות בראשית המאה העשרים.האנדרטה לזכר סגן חיים הולצמן

מטוס קרב מסוג מיסטר המוצג במרכז רחובות משמש כאתר זיכרון לסגן חיים הולצמן ז"ל.