21 במרץ 2011

ברוכים הבאים לעיר הילדים

שלט הכניסה אל חולון מצהיר על המיתוג שלה כעיר הילדים.
פסל רחוב – שלוש משאלות

פסל מתכת מעטר את אחד הגנים במרכז חולון.פסל רחוב – עימות

פסל רחוב מעטר גן ציבורי במרכז חולון.המפקדה האיזורית של ההגנה בחולון

המקום בו פעלה המפקדה האיזורית של ההגנה במהלך מלחמת העצמאות.


גן ערים תאומות

גן נוי המציג את סמלי הערים התאומות של חולון.
קברו של קרל נטר

קברו של קרל נטר בשולי בית הספר מקוה ישראל.
מקוה ישראל

בית הספר מקוה ישראל בצילום משלהי המאה התשע עשרה.
בית הכנסת העתיק במירון

צילום של בית הכנסת העתיק במירון בשלהי המאה התשע עשרה.
קבר רבי שמעון בר יוחאי

קבר רבי שמעון בר יוחאי בשלהי המאה התשע עשרה.
בתי המושבה יהודיה

בתי המושבה יהודיה בשלהי המאה התשע עשרה.
בית הכנסת של מוצא

בית הכנסת של המושבה מוצא בשלהי המאה התשע עשרה.