16 במרץ 2011

השדות של רחובות

צילום של השדות סביב רחובות בשלהי המאה התשע עשרה.

בדרך אל היקב של ראשון לציון

מבט ממזרח לעבר הדרך המובילה אל היקב של ראשון לציון.
תלמידי תלמוד תורה ביפו

צילום של תלמידי התלמוד תורה ביפו על רקע מבנה המוסד.
מבנה תלמוד תורה ביפו

צילום של מבנה התלמוד תורה ביפו משלהי המאה התשע עשרה.
מושבת הפועלים נס ציונה

צילום של נס ציונה בשלהי המאה התשע עשרה.