1 בינו׳ 2012

אמצעי תשלום - מגדל המים של קיבוץ אפיקים

אמצעי תשלום מקומי של קיבוץ אפיקים מציג איור של נוף הקיבוץ.

מאגר המים של הלנה

איור של בריכת הקשתות ברמלה כפי שנראתה במחצית המאה ה-19.

בית המשפט

איור של מדרסה א-תנכזיה משלהי המאה ה-19.
כרטיס הגרלה – בית ספר אליעזר שוב, חיפה

תמונת בית ספר שהוקם בסיוע מפעל הפיס על כרטיס הגרלה.