30 במאי 2011

מגדל המים של כפר אז"ר

מגדל המים ששימש את תושבי היישוב החקלאי לאורך שנים רבות.


המפוזר בכניסה לכפר אז"ר

מילות השיר של לאה גולדברג מצוטטות על אבן בכניסה ליישוב.
הבית הכחול ברחוב ארנון

מבנה מגורים שהוקם בתל אביב בתקופת המנדט וזכה, עקב צבעו החריג והבולט, לאזכור בספרה של המשוררת לאה גולדברג.

בית המשוררת לאה גולדברג

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריה של המשוררת לאה גולדברג.