9 בינו׳ 2012

"האיש הזה"

איור של הקטע מדרך הייסורים בה ניצבת הקשת המזוהה עם הצגתו של ישוע בפני העם.  בלב כנסיית הקבר

איור המציג את הקבר הקדוש כפי שנראה במחצית המאה ה-19.תפוזים כיד המלכה

נייר אריזה לפרי הדר.תפוזים בטעם

נייר אריזה לפרי הדר.
לתפוזים הייתה אורה ושמחה

נייר אריזה לפרי הדר.
כרטיס הגרלה – בית ספר "בן צבי", גבעתיים

תמונת בית ספר שהוקם בסיוע מפעל הפיס על כרטיס הגרלה.