6 במרץ 2011

גן דרך הביטחון – השיירה

שורה של פסלי מתכת ממחישים את סיפור השיירות שעשו את דרכן לאורך דרך הביטחון במהלך מלחמת העצמאות.גן דרך הביטחון – מבנה הכביש

קטע קצר ששרד מדרך הביטחון ממחיש את התנאים הקשים עמם נאלצו מגיני היישוב היהודי להתמודד במהלך מלחמת העצמאות.

ההיסטוריה של בית המשקם

מבנה התעשייה המוזנח שבמרכז העיר חולון היה בעבר מוקד לאחת המתקפות של אנשי ארגון לח"י על בסיס של חיילי המנדט הבריטי.כיכר השלושה

בעקבות מתקפה של אנשי ארגון לח"י התפרעו חיילי הצבא הבריטי ברחובות העיר חולון ורצחו שלושה מתושביה. סמוך למקום האירוע הוקדשה כיכר לזכרם.

מגדל המים של שכונת אגרובנק, חולון

מגדל המים הגבוה שבמרכז העיר חולון שימש בתקופת המנדט הבריטי גם כנקודת תצפית ואיתות של ארגון ההגנה.

מלון דן, תל אביב

נייר משרדי ועליו איור של חזית מלון דן בתל אביב.מלון גלים, תל אביב

ניר משרדי של מלון גלים בתל אביב.

פנסיון ברנדשטטר, תל אביב

חשבון של פנסיון ברנדשטטר בתל אביב ועליו בולי כופר היישוב.