15 במרץ 2015

מי הרס את המקומות הקדושים?

גלוית תעמולה ארסית ושקרית שהונפקה בשנת 1949 האשימה את "המדינה הציונית" בהרס המקומות הקדושים לנצרות בירושלים.