29 ביולי 2010

ההמלצה של תחנת הנסיון ברחובות

תחנת הניסיונות החקלאיים ברחובות ממליצה על חומר הדברה יעיל.
יהודה בלום – סוכן למשלוח תפוחי זהב

פרסומת לבית עסק שפעל ברחוב בוסטרוס ביפו.
בית העסק של יעקבזון ורבינוביץ

מודעה לבית עסק שפעל ברחוב בוסטרוס ביפו.

ביתו של האמן אהרון גלעדי

האמן אהרון גלעדי הותיר על קיר הבית בו התגורר בחולון תבליט בטון המאפיין את יצירתו.