19 במרץ 2011

יוסף ואחיו – אהרון גלעדי

ציור קיר מעשה ידיו של האמן אהרון גלעדי מעטר קיר של בית ספר.
ובנו בתים וישבו

פסיפס מעטר קיר של מבנה ששימש בעבר את בנק לאומי לישראל.
הבית הלבן שאיננו עוד

מבנה אבן ששימש את הערבים להתקפה על חולון במלחמת העצמאות ופוצץ על ידי כוחות ההגנה.גן סיפור – תירס חם

גן סיפור קטן המוקדש ליצירה "תירס חם".גן השוטר

גן ציבורי המוקדש לזכר השוטר אברהם עיני שנפל בעת מילוי תפקידו.