2 בנוב׳ 2010

שנה טובה – שער ציון

ציור של שער ציון על כרטיס שנה טובה.שנה טובה – שער יפו

ציור של שער יפו על כרטיס שנה טובה.שנה טובה – שער הפרחים

ציור של שער הפרחים על כרטיס שנה טובה.שנה טובה – שער האריות

ציור של שער האריות על כרטיס שנה טובה.מצעד צה"ל בירושלים המאוחדת – חיל הנשים

מצעד הניצחון בירושלים בשנת 1968 על רקע חומות העיר העתיקה.
מצעד צה"ל בירושלים המאוחדת – חיל השריון

מצעד הניצחון בירושלים בשנת 1968 על רקע חומות העיר העתיקה.
מצעד צה"ל בירושלים המאוחדת – חיל הים

מצעד הניצחון בירושלים בשנת 1968 על רקע חומות העיר העתיקה.
מצעד צה"ל בירושלים המאוחדת – הצנחנים

מצעד הניצחון בירושלים בשנת 1968 על רקע חומות העיר העתיקה.
הבאר הראשונה של חולון

שלט הסבר שהותקן על ידי המועצה לשימור אתרים מציין את מקומה של הבאר הראשונה שנחפרה בשכונת גרין, השכונה הראשונה של העיר חולון.