4 בינו׳ 2014

סימן המדידה ברחוב אל סעדיה

סימן מדידה שנחקק על ידי משלחת המיפוי הבריטית בשנת 1864.


הרחבה לזכר יעקב עיני

אבן הנצחה לזכרו של יעקב עיני.


סימן המדידה ברחוב חב"ד

סימן מדידה שנחקק על ידי משלחת המיפוי הבריטית בשנת 1864.

סימן המדידה ברחוב התמיד

סימן מדידה שנחקק על ידי משלחת המיפוי הבריטית בשנת 1864.

שלט האבירים בחצר קבר דוד

על אחת האבנים שבחצר קבר דוד חקוק שלט אבירים מן התקופה הצלבנית.

משחק רחוב בחצר קבר דוד

לוח משחק מן התקופה הרומית חקוק על אבן בשימוש משני בחצר קבר דוד.