25 בפבר׳ 2010

חורבות קיסריה

בתחריט משלהי המאה התשע עשרה ניתן לראות כי רבים משרידי המצודה הצלבנית בקיסריה עמדו עדיין על תילם.

23 בפבר׳ 2010

22 בפבר׳ 2010

21 בפבר׳ 2010

19 בפבר׳ 2010

השדות הקדושים ההם

ספר מסע בארץ הקודש שפורסם בלונדון במחצית שנות השבעים של המאה התשע עשרה.


18 בפבר׳ 2010

מזכרת מיפו

קובץ של גלויות צבועות ביד שהוצעו כמזכרת לתיירים בשלהי המאה התשע עשרה.
17 בפבר׳ 2010

16 בפבר׳ 2010

15 בפבר׳ 2010

13 בפבר׳ 2010

10 בפבר׳ 2010

9 בפבר׳ 2010

8 בפבר׳ 2010

7 בפבר׳ 2010