15 בפבר׳ 2011

מלון פלטין, ירושלים

איור של מלון פלטין בירושלים על עלון פרסום.
מלון עטרה, טבריה

פרטיו של מלון עטרה בטבריה על עלון פרסום.
מלון עדן, ירושלים

נייר משרדי של מלון עדן בירושלים.

מלון סן רימו, ירושלים

צילום של מלון סן רימו בירושלים על נייר משרדי.מלון הר אביב, ירושלים

פרטיו של מלון הר אביב בירושלים על כרטיס פרסום.מלון גנדץ, חיפה

פרטי מלון גנדץ בחיפה על נייר משרדי.