24 באוק׳ 2013

הנס של מארי אלפונסין

בבור המים שבמרכז היישוב יפיע התרחש נס שהוביל להכתרתה של מארי אלפונסין כקדושה של הכנסייה הקתולית.