4 במרץ 2011

מלון קיסריה, קיסריה

סמל מלון קיסריה משובץ בנייר המשרדי של המלון.
מלון ציון, חיפה

חשבון של מלון ציון בחיפה ועליו מודבקים בולי מס שונים.


מלון מצפור, צפת

איור של מלון מצפור בצפת משובץ במעטפה של המלון.
מלון ויס הדר הכרמל, חיפה

נייר משרדי של מלון ויס הדר הכרמל בחיפה. כתובת המלון משמרת את שמו המקורי של הרחוב בו שכן המלון.

מלון דן, תל אביב

סמל מלון דן בתל אביב משובץ בנייר המשרדי של המלון.