29 ביוני 2014

סימן המדידה על בית המוסדות הלאומיים

סימן מדידה שנחקק על ידי משלחת המיפוי הבריטית בשנות השלושים של המאה ה-20.

סימן המדידה מול כיכר פריז

סימן מדידה שנחקק על ידי משלחת המיפוי הבריטית בשנות השלושים של המאה ה-20.
סימן המדידה ברחוב דוד המלך

סימן מדידה שנחקק על ידי משלחת המיפוי הבריטית בשנות השלושים של המאה ה-20.
סימן המדידה על גדר מגרש הרוסים

סימן מדידה שנחקק על ידי משלחת המיפוי הבריטית בשנות השלושים של המאה ה-20.