9 בינו׳ 2011

תווית מלון – מלון מרינה תל אביב

סמלי המלונות של רשת שיף על תווית מטען.  תווית מלון – מלון הנשיא ירושלים

סמלי המלונות של רשת שיף על תווית מטען.תווית מלון – מלון המלך שלמה ירושלים

סמל רשת המלונות "שרתון" על תווית מטען של מלון המלך שלמה בירושלים.
תווית מלון – מלון דיפלומט תל אביב

סמלי המלונות של רשת שיף על תווית מטען.תווית מלון – מלון דיפלומט ירושלים

סמלי המלונות של רשת שיף על תווית מטען.תווית מלון – מלון אריאל ירושלים

סמלי המלונות של רשת שיף על תווית מטען.תווית מלון – מלון אור גיל ירושלים

סמלי המלונות של רשת שיף על תווית מטען.מלון פנסיון וינקלסברג נתניה

צילום למזכרת בחזית מלון וינקלסברג בנתניה.

מלון הס בתל אביב

צילום של מלון הס בתל אביב.

מלון בית גולדשמיט ירושלים

צילום של מלון בית גולדשמיט בירושלים על נייר מכתבים.