1 באפר׳ 2011

בית גן

מבט לעבר בתי המושבה בית גן בראשית המאה העשרים.יסוד המעלה

צילום של רחוב המושבה יסוד המעלה בראשית המאה העשרים.
שנה שלום ושלוה – חיפה

צילום של נוף העיר חיפה על כרטיס שנה טובה.

שנה טובה ומאושרת – חיפה

איור של נוף העיר חיפה על כרטיס שנה טובה.
כיפת הסלע על שטר מנדטורי

איור של כיפת הסלע על שטר של לירה ארץ ישראלית מתקופת המנדט הבריטי.