5 בינו׳ 2010

אנדרטת הצליחה המזרחית

עמוד שיש המוצב על גדת נהר הירקון מעיד על אחת הנקודות בהן צלח הצבא הבריטי את הנהר במהלך מלחמת העולם הראשונה. צילום משנת 1923 מציג את העמוד ואת מראה הירקון באותם ימים.