20 במאי 2017

פסל רחוב – תוף

פסל רחוב מוצב בלב גן ציבורי לצד דרך נמיר.
לזכר יהודה ארזי

שלט הנצחה מעלה על נס את פועלו של יהודה ארזי בבניית מלון רמת אביב.העיטור על קיר בית הדואר

יצירת אמנות עשויה אריחי קרמיקה על חזית בית דואר בצפון תל אביב.

בית השחקנית שושנה רביד פרידמן

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריה של השחקנית שושנה רביד פרידמן.

בית השחקן מישה אשרוב

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריו של השחקן מישה אשרוב.

בית הציירת אסתר פרץ ארד

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריה של הציירת אסתר פרץ ארד.

בית הסופר אפרים קישון

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריו של הסופר אפרים קישון.

בית הסופר אהרון אמיר

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריו של הסופר אהרון אמיר.

בית המשורר בנימין טנא

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריו של המשורר בנימין טנא.

בית המלחין משה וילנסקי

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריו של המלחין משה וילנסקי.

בית המשורר ק. א. ברתיני

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריו של המשורר ק. א. ברתיני.בית המשורר ע. הלל

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריו של המשורר ע. הלל.

בית המאסטרו גארי ברתיני

שלט הנצחה של עיריית תל אביב מציין את מקום מגוריו של המאסטרו גארי ברתיני.