2 במרץ 2011

צילום אויר של יפו

צילום אוויר של יפו העתיקה וסביבתה הקרובה.


מגדל השעון של ירושלים

במרומי שער יפו בירושלים הותקן על ידי התורכים מגדל שעון מצועצע.


בית החרושת של וגנר

פועלי בית החרושת למוצרי מתכת של וגנר.

מגדל השעון של יפו

חיילים אוסטרלים בכיכר השעון של יפו. 
חיילים על הר הבית

חיילים על הר הבית.